Trang Chủ Tin Tức PT Kỹ Thuật Đánh Giá Broker Copy Trade Từ Thiện Diễn Đàn Đăng ký'; Đăng nhập';
Tradehay | Chiến lược giao dịch forex hàng ngày
AUDUSD:
-0.35%
EURUSD:
0.05%
GBPUSD:
0.00%
USDJPY:
0.07%
USDCHF:
0.05%
GOLD:
-0.07%
0.70354
1.17731
1.29481
105.501
0.91005
1902.46

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG NGÀY

 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 20.10.2020
  Tradehay.com: 20/10/2020 - 02:28
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1910.25
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu  1896.75 & 1891.25
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên  Pivot, mục tiêu  1913.75 & 1918.50
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 20.10.2020
  Tradehay.com: 20/10/2020 - 02:28
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  105.25
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng   trên   Pivot, mục tiêu  105.50 & 105.60
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu  105.15 & 105.00
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 20.10.2020
  Tradehay.com: 20/10/2020 - 02:27
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.1790
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu  1.1745 & 1.1725
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu  1.1805 & 1.1820
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 20.10.2020
  Tradehay.com: 20/10/2020 - 02:27
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.2985
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu  1.2920 & 1.2895
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu  1.3025 & 1.3065
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 20.10.2020
  Tradehay.com: 20/10/2020 - 02:26
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.7080
  • Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot , mục tiêu  0.7040 & 0.7025
  • Chiến lược dự phòng:Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu  0.7095 & 0.7115
 • PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 19.10.2020
  Tradehay.com: 19/10/2020 - 02:53
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1913.75
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu  1896.75 & 1888.75
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên  Pivot, mục tiêu  1920.00 & 1925.00
 • PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 19.10.2020
  Tradehay.com: 19/10/2020 - 02:52
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  105.50
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng   dưới   Pivot, mục tiêu  105.15 & 105.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu  105.65 & 105.80
 • PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 19.10.2020
  Tradehay.com: 19/10/2020 - 02:52
  • Xu hướng:  Tăng
  • Pivot:  1.1705
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu 1.1740 & 1.1755
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot, mục tiêu  1.1690 & 1.1670
 • PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 19.10.2020
  Tradehay.com: 19/10/2020 - 02:51
  • Xu hướng:  Giảm
  • Pivot:  1.2960
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng   dưới  Pivot, mục tiêu 1.2860 & 1.2840
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng  trên   Pivot, mục tiêu 1.2990 & 1.3025
 • PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 19.10.2020
  Tradehay.com: 19/10/2020 - 02:51
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.7100
  • Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng  dưới   Pivot , mục tiêu  0.7065 & 0.7050
  • Chiến lược dự phòng:Nếu  giá ở vùng   trên   Pivot,  mục tiêu 0.7125 & 0.7150
 • Trang
  Quý khách vui lòng đăng nhập để cập nhật tín hiệu mới nhất từ Signal Center

  Quý khách chưa có tài khoản?

  >